Doradztwo biznesowe

W jakich obszarach pomogę
Twojej firmie?  

Doradztwo biznesowe

W jakich obszarach pomogę
Twojej firmie?  

ANALIZA STRATEGICZNA

N

Audyt spójności strategii

N

Audyt sprzedaży

N

Audyt marketingu

N

Audyt oferty rynkowej

N

Audyt strategii cenowej

N

Audyt zarządzania sprzedażą

N

Audyt sieci dystrybucji

N

Audyt efektywności zespołu

N

Inne na życzenie

Strategia RYNKOWA

N

Opracowanie kompleksowej strategii rynkowej

N

Określenie rynków docelowych – polskich i zagranicznych

N

Określenie grup docelowych i „buying persona”

N

Określenie oferty

N

Określenie serwisu

N

Określenie zespołu

N

Określenie narzędzi

N

Określenie celów finansowych i niefinansowych

N

Określenie kosztów i harmonogramu wdrożenia

Wejście na  NOWE RYNKI

N

Opracowanie kompleksowej strategii na dany rynek

N

Określenie grup docelowych i „buying persona”

N

Określenie oferty

N

Określenie serwisu

N

Określenie zespołu

N

Określenie narzędzi

N

Określenie celów finansowych i niefinansowych

N

Określenie kosztów i harmonogramu wdrożenia

Wejście na  NOWE RYNKI

N

Opracowanie kompleksowej strategii na dany rynek

N

Określenie grup docelowych i „buying persona”

N

Określenie oferty

N

Określenie serwisu

N

Określenie zespołu

N

Określenie narzędzi

N

Określenie celów finansowych i niefinansowych

N

Określenie kosztów i harmonogramu wdrożenia

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY

N

Optymalizacja ról

N

Dobór kadry

N

Orientacja na cel

N

Systemy motywacyjne

N

Maksymalizacja gry zespołowej

ZESPÓŁ MARKETINGU

N

Optymalizacja ról

N

Dobór kadry

N

Orientacja na cel

N

Systemy motywacyjne

N

Maksymalizacja gry zespołowej

Strategiczne doradztwo
i wsparcie dla Prezesa
i Menedżerów

N

Business CouchSulting – indywidualne wsparcie dla zarządzających

N

Doradztwo przy podejmowaniu decyzji strategicznych

N

Rozwiązywanie problemów w zespole

N

Rozwiązywanie problemów w sieci sprzedaży

N

Budowanie synergii celów i działań zespołów (marketing, sprzedaż, produkcja, inne)

N

Wsparcie w negocjacjach handlowych

Strategiczne doradztwo
i wsparcie dla Prezesa
i Menedżerów

N

Business CouchSulting – indywidualne wsparcie dla zarządzających

N

Doradztwo przy podejmowaniu decyzji strategicznych

N

Rozwiązywanie problemów w zespole

N

Rozwiązywanie problemów w sieci sprzedaży

N

Budowanie synergii celów i działań zespołów (marketing, sprzedaż, produkcja, inne)

N

Wsparcie w negocjacjach handlowych

Cele, KPI, systemy
rozliczania wyników

N

Ustalanie celów zespołowych i indywidualnych

N

Ustalanie parametrów pomiaru (KPI)

N

Budowa systemów oceny i premiowania

Szkolenia, Coaching
& Mentoring dla zespołu

N

Indywidualny

N

Grupowy

WYBRANE PROJEKTY EKSPERCKIE

Obszar sprzedaży
OD ZERA

szczegóły

Klient: firma rodzinna, usługowa, zatrudnienie ok. 100 osób

Branża:transport i logistyka

Kanał: B2B

Cel: zwiększenie sprzedaży, zbudowanie rozpoznawalności, wejście w nowe rynki

Sytuacja na starcie: brak zespołu sprzedaży, brak komunikacji marketingowej, nieznany brand

Wprowadzone rozwiązania:

 • przeprowadzenie badań grupy docelowej
 • opracowanie strategii rynkowej
 • wprowadzenie nowych ofert usług dla nowych odbiorców
 • zbudowanie zespołu sprzedaży (krajowego i eksportowego)
 • zbudowanie funkcji marketingowych (outsourcing)
 • zbudowanie systemu celów i systemu premiowego
 • zbudowanie tożsamości marki (brandbook, strona www, profile na FB i Linkedin)
 • prowadzenie kampanii wizerunkowych i sprzedażowych
 • rozliczanie wyników, optymalizacje, zarządzanie rozwojem

Wyniki:

 • wyraźny, rozpoznawalny brand
 • mierzalna konwersja działań
 • nowe grupy klientów
 • dynamiczny wzrost sprzedaży

Strategia rynkowa 
i OFERTA 360°

szczegóły

Klient: firma rodzinna, usługowa, zatrudnienie ok. 100 osób

Branża: transport i logistyka

Kanał: B2B

Cel: zbudowanie solidnego fundamentu do rozwoju firmy i sprzedaży jej usług

Sytuacja na starcie: brak strategii, brak zespołu sprzedaży, brak komunikacji marketingowej, nieznany brand

Wprowadzone rozwiązania:

 • przeprowadzenie analizy branży, potencjałów poszczególnych grup docelowych

 • przeprowadzenie jakościowych badań grup docelowych – zbadanie potrzeb

 • ocena potencjału firmy i możliwości dostosowawczych do potrzeb klientów

 • opracowanie strategii rynkowej

 • wprowadzenie nowych ofert usług

 • wdrożenie narzędzi umożliwiających realizację strategii: zbudowanie zespołu sprzedaży (krajowego i eksportowego), funkcji marketingowych, systemu celów i systemu premiowego, opracowanie tożsamości marki

 • prezentacja strategii dla zespołu odpowiedzialnego za jej realizację

 • ustalenie ambasadorów strategii i kroków milowych

 • wdrożenie strategii

 • rozliczanie wyników i optymalizacje

Wyniki:

 • nowe oferty usług generujące nową sprzedaż

 • synergia ofert i zbudowanie oferty 360°

 • dynamiczny wzrost sprzedaży, wejście w nowe segmenty rynku

 • zbudowanie unikatowości oferty pożądanej przez rynek

Strategia wejścia na 
RYNKI EKSPORTOWE

szczegóły

Klient: firma rodzinna, produkcyjno – usługowa, zatrudnienie ok. 75 osób

Branża: poligraficzno – tekstylna

Kanał: B2B

Cel: rozwój sprzedaży poprzez wejście na rynki zagraniczne

Sytuacja na starcie: brak strategii, brak zespołu eksportu, brak narzędzi komunikacji oferty

Wprowadzone rozwiązania:

 • przeprowadzenie analizy desk research

 • opracowanie strategii rynkowej

 • opracowanie uporządkowanej komunikacji oferty i wartości dla klientów

 • zbudowanie zespołu sprzedaży eksportowej

 • opracowanie podstawowych narzędzi komunikacji oferty (logobook, strona www, broszura ofertowa, prezentacja, pierwsze stoisko targowe)

 • zbudowanie systemu celów i systemu premiowego

 • rozliczanie wyników, optymalizacje, zarządzanie rozwojem

Wyniki:

 • wyrazisty brand, zgodny z europejskimi standardami komunikacji

 • profesjonalny zespół gotowy do działań

 • skalowalny system sprzedaży i pomiaru wyników

 • rozpoczęcie sprzedaży

Rozwiązanie konfliktu z
SIECIĄ DEALERSKĄ

szczegóły

Klient: firma rodzinna, produkcyjna, zatrudnienie ok. 250 osób

Branża: reklamowa

Kanał: B2B

Cel: rozwiązanie konfliktu z siecią dealerów w Polsce i zbudowanie rozwiązań budujących zaangażowanie dealerów by dynamicznie rozwijać sprzedaż w tym kluczowym kanale

Sytuacja na starcie: konflikt i spadające zaangażowanie dealerów, brak narzędzi wiązania dealerów z firmą

Wprowadzone rozwiązania:

 • analiza desk research i badanie postaw i potrzeb dealerów (wywiady pogłębione)
 • opracowanie programu narzędzi sprzedaży (B2B i B2C) dla dealerów
 • opracowanie programu gratyfikacji dealerów za wyniki sprzedaży i promocji marki
 • opracowanie programu promocji dealerów
 • uroczyste wprowadzenie programów do sieci dealerskiej (gala, nagrody, zapisy do programów)
 • badanie satysfakcji ze zmian

Wyniki:

 • natychmiastowy wzrost zaangażowania dealerów
 • wzrost sprzedaży i promocji marki w sieci dealerskiej
 • wzrost zadowolenia ze współpracy z firmą
Wprowadzenie sprzedaży
E-COMMERCE
szczegóły

Klient: firma rodzinna, produkcyjna, zatrudnienie ok. 250 osób

Branża: reklamowa

Kanał: B2C

Cel: rozwój sprzedaży poprzez wejście w sprzedaż e-commerce

Sytuacja na starcie: e-sklep „szyty na miarę” wymagający poprawek w zakresie UX, brak gotowości kampanii wprowadzającej, brak narzędzi pomiaru konwersji

Wprowadzone rozwiązania:

 • opracowanie wytycznych do poprawek w zakresie UX
 • zbudowanie systemu generowania leadów i pomiaru konwersji
 • przeprowadzenie przetargu dla agencji kreatywnych i SEO/SEM
 • opracowanie kampanii on-line promującej markę i e-sklep (kreacja, You Tube, FB, Linkedin, inne kanały)
 • uruchomienie regularnego pomiaru konwersji i zarządzania leadami

Wyniki:

 • wzrost rozpoznawalności marki You Tube Brand Lift po 1 miesiącu kampanii – +22%
 • 72.000 kliknięć w reklamy pierwszym miesiącu kampanii
 • powołanie zespołu zarządzającego leadami
 • rozpoczęcie sprzedaży przez e-sklep
Wprowadzenie firmy na STRATEGICZNY RYNEK
szczegóły

Klient: firma rodzinna, produkcyjna, zatrudnienie ok. 250 osób

Branża: reklamowa

Kanał: B2B i B2C

Cel: budowa sprzedaży na rynku niemieckim

Sytuacja na starcie: okazjonalna, bierna sprzedaż na tym rynku

Wprowadzone rozwiązania:

 • przeprowadzenie przetargu dla agencji badawczych

 • przeprowadzenie badań grupy docelowej (wywiady pogłębione)

 • opracowanie strategii rynkowej

 • przeprowadzenie przetargu dla agencji kreatywnych i marketingu on-line

 • opracowanie strategii komunikacji marketingowej

 • opracowanie narzędzi sprzedaży

Wyniki:

 • gotowość do kick off

Opracowanie
PIERWSZEJ OFERTY

szczegóły

Klient: firma rodzinna, produkcyjna, zatrudnienie 2 osoby

Branża: oświetlenie

Kanał: B2C

Cel: opracowanie oferty rynkowej i określenie kanałów dystrybucji

Sytuacja na starcie: oferta nieskatalogowana, brak podstawowych narzędzi komunikacji oferty

Wprowadzone rozwiązania:

 • analiza możliwości produkcyjnych firmy
 • zbudowanie oferty
 • opracowanie podstawowych narzędzi komunikacji oferty (strona www, profil na FB, broszura, cennik)
 • zatrudnienie pierwszego handlowca
 • opracowanie mikro-systemu rozliczania wyników

Wyniki:

 • przejrzysty wizerunek marki i oferty
 • rozpoczęcie sprzedaży poprzez nowe kanały dystrybucji

Strona www, która
GENERUJE SPRZEDAŻ

szczegóły

Klient: firma rodzinna, usługowa, zatrudnienie ok. 100 osób

Branża: transport i logistyka

Kanał: B2B

Cel: rozwój sprzedaży poprzez lead generation z komunikacji on-line

Sytuacja na starcie: statyczna strona www, która nie generuje leadów, brak profili w mediach społecznościowych

Wprowadzone rozwiązania:

 • badanie oczekiwań grupy docelowej w zakresie komunikacji
 • zbudowanie strony wg oczekiwań klientów – prostej, faktograficznej
 • wstawienie CTA i narzędzi do konwersji na każdej podstronie
 • oferta zamówienia bezpłatnej usługi jako CTA
 • publikacje edukacyjne do pobrania jako CTA
 • pełna analityka ruchu
 • komunikacja dedykowana do grup klientów
 • skalowanie komunikacji stosownie do grupy

Wyniki:

 • strona www jako pasywne narzędzie pozyskiwania klientów
 • wzrost sprzedaży
 • wzrost świadomości marki i oferty
Zbudowanie systemu
ZARZĄDZANIA PRODUKTEM 
szczegóły

Klient: spółka giełdowa, zatrudnienie ponad 1500 osób

Branża: budowlana

Kanał: B2B

Cel: dynamiczny rozwój sprzedaży na wielu rynkach zagranicznych, optymalizacja sprzedaży poprzez sieć wielu lokalnych zespołów

Sytuacja na starcie: brak systemu zarządzania produktem, brak dedykowanego menedżera produktu, brak badań potrzeb, brak programu wdrożeń, brak współpracy w celu optymalizacji oferty w ujęciu międzynarodowym

Wprowadzone rozwiązania:

 • powołanie stanowisk dedykowanych menedżerów produktu

 • opracowanie procesu badania potrzeb i wdrażania nowych produktów

 • opracowanie procesu zarządzania cyklem życia produktu

 • opracowanie komunikacji interdyscyplinarnej w procesie

 • opracowanie programu szkoleń produktowych

 • opracowanie systemu monitorowania wyników

Wyniki:

 • stworzenie platformy wymiany informacji i decydowania o optymalnych produktach

 • wzrost poziomu świadomości w celu lepszej promocji produktów

 • wzrost poziomu satysfakcji i motywacji w sprzedaży

 • wzrost efektywności portfolio produktów

Porozmawiajmy
Twojej firmie